Câu hỏi Tự Luận

1. Cho hình bình hành ABCD, M là trung điểm BC. Điểm N |

Câu hỏi:

1. Cho hình bình hành ABCD, M là trung điểm BC. Điểm N trên cạnh CD sao cho

CNND=2

. Gọi giao điểm của AM, AN với BD là P, Q. Chứng minh rằng 

Bạn đang xem: 1. Cho hình bình hành ABCD, M là trung điểm BC. Điểm N |

SAPQ=12SAMN

2. Chứng minh rằng kết luận ở câu 1 vẫn đúng nếu thay điều kiện “M là trung điểm của BC, N trên cạnh CD sao cho

CNND=2

” bởi điều kiện tổng quát hơn “M trên cạnh BC, N trên cạnh CD sao cho

CNND=2BMMC

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!