Câu hỏi Tự Luận

1. Cho đường thẳng xy và hai điểm A, B thuộc hai nửa mặt phẳng |

Câu hỏi:

1. Cho đường thẳng xy và hai điểm A, B thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ xy. Dựng điểm M thuộc xy sao cho 

AMx^=2BMy^

Bạn đang xem: 1. Cho đường thẳng xy và hai điểm A, B thuộc hai nửa mặt phẳng |

2. Giải bài toán trên trong trường hợp A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ xy.

Xem lời giải

Trả lời:

1. Phân tích. Qua A vẽ đường vuông góc với BM, cắt xy ở C. Ta chứng minh được BA = BC, vì thế xác định được C, do đó xác định được M.

2. Dựng B’ sao cho xy là đường trung trực của BB’. Đưa về ý trên.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!